Hot
-0%

Carita Wayang Bagal Buntung - Ajip Rosidi

In Stock

Special Price Rp24,000

Merek yang dimiliki Kiblat, Carita Wayang Bagal Buntung - Ajip Rosidi termurah Rp24,000 dijual sejak peluncuran 0 barang yang dijual dengan 0 suka dan ulasan 0 toko belum dikonfirmasi tetapi karena gudang ada di KOTA BANDUNG jadi biaya
 • Jenis Edisi: Edisi Reguler
 • Impor/Lokal: Lokal
 • Jenis Cover: Soft Cover
 • Bahasa: Bahasa Sunda
 • ORIGINAL BOOK

  Carita Wayang Bagal Buntung - Ajip Rosidi


  Penulis : Ajip Rosidi
  Toko Offline :TB
  Dina ieu buku dimuat carita wayang carangan, tapi dina tradisi wayang kulit Cirebon, sanajan ditulisna dina basa Sunda (wayang kulit Cirebon dipintonkeunana maké basa Cirebon)
  Jadi leuwih réa manan dina wayang golék purwa Sunda, anu anak Semarna ngan aya tiluan: si Cépot, Dawala jeung Garéng
  Garéng jeung Bagalbuntung mah disebutna lain anak Semar, tapi incuna

  Carita Wayang Bagal Buntung - Ajip Rosidi


  Ari kasangtukangna mah réa dumasar kana rupa-rupa hal anu aktual, da saenyana wayang téh apan jadi salah sahiji sumber babandingan pikeun anu lalajona dina nyanghareupan hirup dina jamanna